top of page

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปะการกุศล “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สาน

ขอขอบคุณข่าวจาก สยามรัฐ

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปะการกุศล “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” จัดโดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ อดีตประธานกรรมการบริษัท ซีฟโก้ จํากัด เจ้าของผลงานศิลปะผู้มีจิตศรัทธา มอบผลงานทั้งภาพวาด และประติมากรรม รวม 67 ชิ้น มาจัดงานประมูล เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี”


ในการนี้ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ และบุญชู ตรีทอง กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมด้วย กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปะวัฒนธรรมฯ เฝ้ารับเสด็จ โดยมี พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และรศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กราบบังคมทูลถวายรายงานฯ แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปะการกุศล ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 ในการนี้ ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ ทูลเกล้าฯ ถวายภาพวาดสีน้ำมัน “ดวงแก้วมงคล” ผลงานของ พิชัย นิรันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2546 อันเป็นภาพที่จินตนาการความคิดจากรอยพระพุทธบาทแกะสลักหินสมัยสุโขทัย มีความปราณีต งดงาม ตามคติทางพุทธศาสนา ลวดลายต่าง ๆ มีความหมายลึกซึ้ง กว้างขวาง เป็นสัญลักษณ์มงคล 108 ประการ สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายแห่งความดีงาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ จัดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ มงคลสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์, มงคลอันเป็นเครื่องประกอบประดับพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ และสัญลักษณ์มงคลของภพภูมิ ต่าง ๆ จากนั้น พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ก่อนเสด็จออกจากห้องนิทรรศการ และเสด็จฯ กลับโดยประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวังสระปทุม


สำหรับนิทรรศการศิลปะในโครงการ “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” เป็นงานประมูลผลงานศิลปะการกุศลจากคอลเลกชันสะสมส่วนตัวของทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เจ้าของผลงานศิลปะทั้ง 67 ชิ้น ที่ล้วนแต่เป็นผลงานเลื่องชื่อของศิลปินระดับปรมาจารย์ชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย เช่น พิชัย นิรันต์, เฉลิม นาคีรักษ์, ปรีชา เถาทอง, อินสนธิ์ วงศ์สาม รวมถึงศิลปินระดับตำนาน และศิลปินร่วมสมัย ซึ่งเป็นที่หมายปองของผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะ นำมาจัดแสดงสู่สายตาผู้มีจิตศรัทธาและสาธารณชนเป็นครั้งแรก พร้อมจัดงานประมูล เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุน “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับคนไทย โดยเปิดให้ผู้มีใจรักงานศิลปะได้ชื่นชมโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันนี้ - 6 สิงหาคม 2566


ทั้งนี้ ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมประมูลผลงานศิลปะทรงคุณค่าทั้ง 67 ชิ้น ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลงาน "รามาฯ รักษาศิลป์" ตามลิงค์ https://bit.ly/RAMARegisForm ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และชมภาพผลงาน ทั้ง 67 ชิ้นได้ที่ E-Book Catalog https://bit.ly/RAMAcharityart จากการประมูลครั้งนี้ ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ได้รับความสุขใจคูณ 2 ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยในคราวเดียวกันComments


bottom of page