top of page

งานศิลป์สู่การให้ไม่สิ้นสุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของคนไทย

ขอขอบคุณข่าวจาก TNN Online ที่มา: https://www.tnnthailand.com/news/social/152160/ ภาพโดย: ธนาชัยประมาณพาณิชย์"เปิดให้ชมแล้วสำหรับนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อการประมูล ในโครงการ “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” จัดโดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ได้รวบรวมผลงานอันเลื่องชื่อของศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ พิชัย นิรันต์ , พรชัย ใจมา , เฉลิม นาคีรักษ์ , ปรีชา เถาทอง และอินสนธิ์ วงศ์สาม ทั้งในรูปแบบผลงานภาพวาดและประติมากรรมรวม 67 ชิ้น"
เปิดให้ชมแล้วสำหรับนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อการประมูล ในโครงการ “รามาฯ

รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ” จัดโดย มูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ได้รวบรวมผลงานอันเลื่องชื่อของศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทย อาทิ พิชัย นิรันต์, พรชัย ใจมา, เฉลิม นาคีรักษ์, ปรีชา เถาทอง และอินสนธิ์ วงศ์สาม ทั้งในรูปแบบผลงานภาพวาดและประติมากรรมรวม 67 ชิ้น
จากคอลเลกชันส่วนตัวของทัชชะพงศ์ประเวศวรารัตน์เจ้าของผลงานผู้มีจิตศรัทธาโดยนำมาจัดแสดงสู่สายตาผู้มีจิตศรัทธาและสาธารณชนเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก่อนจะนำออกประมูลในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับคนไทย
ทัชชะพงศ์ประเวศวรารัตน์ อดีตประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) เจ้าของผลงานศิลปะผู้มีจิตศรัทธาเผยว่า

“ด้วยผมเป็นผู้หนึ่งที่ชื่นชอบผลงานศิลปะและสะสมผลงานศิลปะมาตลอดกว่า 20 ปี เมื่อได้ทราบว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีมีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาลแห่งใหม่ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี” จึงมีความตั้งใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบริจาคผลงานศิลปะที่ได้สะสมไว้เป็นสมบัติส่วนตัวจำนวน 67 ชิ้น ให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด รวมทั้งขอขอบพระคุณ ท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมประมูลผลงานศิลปะการกุศลในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”
สืบเนื่องจากอาคารเดิมของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เปิดให้บริการทางการแพทย์และเป็นที่บ่มเพาะบุคลากรการแพทย์ในฐานะโรงเรียนแพทย์ได้ใช้งานมามากกว่า 50 ปีนั้น มีสภาพทรุดโทรมและแออัดโครงสร้างเดิมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคเสื่อมสภาพและมีข้อจำกัดด้านการปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการทุกอาคาร ซึ่งปีหนึ่งมีจำนวนประมาณกว่า 2.4 ล้านคน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้ริเริ่ม “โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี” โดยวางเป้าหมายเน้นการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้มีมาตรฐานทางการแพทย์ให้พร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโรคในปัจจุบันและในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาโรคที่ซับซ้อนเป็นต้นแบบของการรักษาอาคารแห่งใหม่นี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพของอาคารเดิมแต่มีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้งให้ความสำคัญกับแนวคิดการทำงานแบบบูรณาการสหสาขาวิชาชีพของทุกภาควิชา และการคิดถึงใจผู้ป่วยว่าต้องการอะไร ตามแนวคิด “เข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุก(ข์)คน” เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุด


ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมประมูลผลงานศิลปะทรงคุณค่าทั้ง 67 ชิ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 – 17.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.)

ที่ห้องนิทรรศการหลักชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลงาน

"รามาฯรักษาศิลป์" ตามลิงค์ https://bit.ly/RAMARegisForm ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปComments


bottom of page