top of page

จบไปอย่างสวยงามสำหรับงานประมูลการกุศล “รามาฯ รักษาศิลป์ : ส่งต่อความสุข สานต่อการ “ให้” ผ่านงานศิลปะ
สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของงานประมูลศิลปะการกุศลในประเทศไทย ซึ่งการประมูลในครั้งนี้มีผลงานศิลปะถูกซื้อไปครบทั้ง 67 Lot รวมยอดบริจาคสูงถึง 56,870,000 บาท

.
นับเป็นยอดบริจาคผ่านการประมูลที่สูงที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย โดยคุณทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ เจ้าของผลงานศิลปะทั้ง 67 ชิ้น ได้มอบรายได้ทั้งหมดจากการประมูลในครั้งนี้ แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีแห่งใหม่


ทาง Bangkok Art Auction ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประมูลทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ไว้วางใจให้ Bangkok Art Auction เป็นผู้ดำเนินการจัดประมูลในครั้งนี้

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel: (+66)644829394 , (+66)962946446

WhatsApp: (+66)648289394

Line Official Account: @bangkokartauction

E-mail: info@bangkokartauction.com

---------------------------------

Commentaires


bottom of page