top of page
ตัวพระ-ตัวนาง โดย อ_edited.jpg
Bangkok-Art-Auction-THE-ICONIC-TREASURE-2023-KV-13.png

THE ICONIC TREASURE 2023

ดิ ไอคอนนิค เทรเชอร์ 
นำเสนอชิ้นงานศิลป์ล้ำค่าข้ามศตวรรษจากตะวันออกถึงตะวันตกและผลงานชิ้นเอกของศิลปินไทยชั้นครู ศิลปินดาวรุ่งทั้งไทยและต่างประเทศและเหล่าศิลปินที่เบิกหน้าประวัติศาสตร์ศิลปะโลก

สถานที่จัดงานประมูล

ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม

299 ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
 

วันประมูล

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:00 น.

ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
 

นิทรรศการชิ้นงานประมูล

วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:30 – 21:00 น.

ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

แค็ตตาล็อกงานประมูล

ไฮไลท์ผลการประมูล

บางกอก อาร์์ต อ๊อกชั่น เป็นหนึ่งบริษัทในเครืออาร์ต แทงค์ กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านศิลปะครบวงจร เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศศิลปะของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

bottom of page