top of page
Lot015 Natee Utarit 1-2.jpg
Bangkok-Art-Auction-THE-ICONIC-TREASURE-2023-KV-12_edited.png

THE ICONIC TREASURE

ดิ ไอคอนิค เทรเชอร์ งานประมูลชิ้นงานศิลปะอันล้ำค่าซึ่งคัดสรรผลงานมาอย่างบรรจง เพื่อรวบรวมผลงานอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของศิลปินไทยหลากยุคต่างห้วงเวลา ทั้งผลงานระดับมาสเตอร์พีซของศิลปินชั้นครู ผลงานของศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงผลงานชิ้นเอกของศิลปินรุ่นใหม่มาแรงที่เริ่มเป็นที่สนใจทั้งในและนอกประเทศ

สถานที่จัดงานประมูล

ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม

299 ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
 

วันประมูล

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น.

ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม
 

นิทรรศการชิ้นงานประมูล

วันที่ 8 – 11 กันยายน 2565 เวลา 11:00 – 21:00 น.

ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

แค็ตตาล็อกงานประมูล

ไฮไลท์ผลการประมูล

bottom of page