top of page
พิษณุ ศุภนิมิตร

พิษณุ ศุภนิมิตร

วิหารแห่งจิต 2, พ.ศ. 2539

 

ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม

70 x 55 ซม.

 

ผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมที่ถูกพิมพ์ลงบนกระดาษรูปร่างคล้ายบ้าน เทคนิคภาพพิมพ์แสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการพิมพ์สี หากให้อารมณ์ราวกับเป็นชิ้นงานจักสานของไทย

Schedule a Visit

Private Sale appointment only

info@bangkokartauction.com

Tel: (+66)64 828 9394

LINE: @bangkokartauction

bottom of page