top of page

งานประมูลการกุศล
เพื่อสมทบทุนให้กับ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร

งานประมูลการกุศลเพื่อสมทบทุนให้กับ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

บางกอก อาร์ต อ๊อกชั่นภูมิใจนำเสนอชิ้นงานประมูลสุดล้ำค่าจำนวน 6 ล็อต ไม่ว่าจะเป็นงานสเกตช์จากนิทรรศการสำคัญ ภาพวาดและภาพพิมพ์อันทรงพลัง อีกทั้งงานศิลปะจัดวาง ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาสมทบทุนให้กับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สถานที่จัดงานประมูล

ไอคอนสยาม

299 ซอยเจริญนคร 5 ถนนเจริญนคร

แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

วันประมูล

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น.

ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

นิทรรศการชิ้นงานประมูล

วันที่ 8 – 11 กันยายน 2565 เวลา 11:00 – 21:00 น.

ทรูไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

แค็ตตาล็อกงานประมูล

bottom of page